Danışmanlık

DANIŞMANLIK SÜRECİMİZ
 

1-Bilgi Toplama

Talep edilen hizmetin netleştirilmesi için form paylaşılarak ürün ile ilgili bilgi alınır.

2-Teklif Paylaşımı

Kapsamı, şartları, taraflarınn sorumlulukları ve işin teslim süresini içeren teklif paylaşılır.

3-Anlaşma

Teklifin imzalanarak onaylanması ve ön ödemenin yapılması sonrasında hizmet başlar.

4-Proje Başlangıcı

Verilecek hizmet ile ilgili ürün bilgileri ve dokümanlar firma tarafından paylaşılır. Proje yöneticisi atanarak toplantı organize edilir.

5-Çalışma 

Müşterinin kontrolü ve değişiklik taleplerinin alınması için işin taslak kopyası paylaşılır.

6-Proje Teslimi 

Kalan ödeme sonrasında yürütülen çalışma sonucu ortaya çıkan işin final kopyası müşteri ile paylaşılır.

 

 

 

NEDEN BİZ?

Sıkı regülasyonlara ve standartlara bağlı Tıbbi cihaz üretimi, zor bir sektördür, buna paralel olarak danışmanlık ya da teknik eğitim hizmeti alacağınız firmanın da tüm bu yönetmelik ve standartları çok yakın takip etmesi gerekir.

Tıbbi cihaz üretiminde kalite, regülasyonlar ve prosesler konusunda ihtiyaç duyduğunuz  danışmanlık ve eğitim hizmetlerini neden bizden almanız gerektiğini şöyle açıklayabiliriz;

  1. Yurt içinde ve dışında üretim yapan uluslararası tıbbi cihaz üreticilerinde çalışmış AdviQual danışmanları, tıbbi cihaz üretimi konusunda problemlerinizi yakından bilir. Birçok firmanın farklı sınıfa ait tıbbi cihazlarına verdiğimiz danışmanlık sayesinde, yaşadığınız sorunlarla daha önce karşılaşmış olan AdviQual uzmanlarının tecrübeleri, kurum çatısı altında biriktirilir. Bu tecrübe, projelerinizin başarıyla sonlandırılmasında büyük avantaj sağlar.
  2. Yetkin kadrosu ile, tüm odağını sadece medikal cihaz sektörüne yönlendirmiş ve belirlediği hedef doğrultusunda, AdviQual, iş kalitesi Avrupalı rakiplerinin eşdeğerinde hizmet vermektedir. 
  3. AdviQual ilk günden itibaren kurumsal olma konusunda gerekli adımları atmıştır. Tecrübeli ve kalabalık kadrosu ile sizi bir kişiye bağımlı olmaktan (hastalık, tatil hatta  hizmet vermekten vazgeçme riskleri) kurtararak, tek kişilik firmalarda karşılaşabileceğiniz riskleri ortadan kaldırır.
  4. AdviQual’den alacağınız hizmetlerin çerçevesi, tarafların sorumlulukları, işin teslim süresi ve fiyatları en başta net bir şekilde belirlenir ve hiçbir sürprizle karşılaşmazsınız. Dahası gizli bilgiye verdiği önem nedeniyle, Gizlilik Sözleşmesi ile bilgileriniz teminat altına alınır.
  5. Tıbbi Cihaz sektörü birbiri ile ilişkili olsa dahi, derin tecrübe gerektiren farklı uzmanlık konularının kullanımını gerektirir. Klinik veri değerlendirme, klinik araştırmalar, sterilizasyon, validasyon, FDA başvuruları, yurtdışı ruhsatlandırma, yazılım validasyonu, biyouyumluluk testleri veya ürün geliştirme bu uzmanlık alanlarının bazılarıdır. İhtiyaç duyacağınız bu ve benzeri hizmetleri AdviQual kendisi sağlamadığı durumlarda, alanında saygın firmalarla yaptığı iş birlikleri ile tüm hizmetleri tek noktadan sunarak, sizleri doğru iş ortakları ile buluşturan bir ağ sağlar.