Kütüphane
MDR
MDR
Medikal Cihaz Tüzüğü (MDR) nedir? Medikal Cihaz Tüzüğü (MDR); Avrupa Birliği'nin güncel Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC) ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği’nin (90/385/EEC) yerini alacaktır.