Sterilizasyon Validasyonu

Sterilizasyon Validasyonu

Süreç validasyonlarından önemli bir çalışma sterilizasyon sürecine aittir.
Sterilizasyon süreç kontrolleri aşağıdaki şemaya göre ilerler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günümüzde firmaların en çok tercih ettiği sterilizasyon şekilleri ve standartları aşağıda verilmiştir.

Etilen Oksit (ETO) EN ISO 11135 standartları serisi
Radyasyon  EN ISO 11137 standartları serisi
Buhar EN 17665 standartları serisi

AdviQual olarak yukarıda belirtilen harmonize standartlar gereğince, gereklilikler konusunda yönlendirmek, validasyon prosedürlerinizin gözden geçirilmesi veya yeniden hazırlanması ve validasyon raporu dokümantasyonlarınızın sağlanması konusunda hizmet veriyoruz.